söndag 21 oktober 2012

Fredsprocessen i Colombia invigd i Oslo

Podiet i Oslo med de två delegationerna från gerillan och regeringen Santos.


TEGUCIGALPA / 2012-10-21 / Fredsdelegationerna från Colombias regering och vänstergerillan FARC startade formellt fredsförhandlingarna den 18 oktober i Oslo.
I snart ett halvt sekel har den väpnade konflikten i Colombia pågått. Tre tidigare fredsprocesser har varje gång brutits av regeringen och kriget har skördat nya offer på bägge sidor under en ny tioårsperiod.
Det finns en försiktig optimism denna gång. Men redan vid invigningen i Oslo förlorade Humberto de La Calle, regeringen Santos´ chefsförhandlare, kontrollen och utnyttjade en fråga från en journalist för att attackera Ivan Marquez, FARC-gerillans chefsförhandlare. Denne hade i sin beskrivning av situationen i Colombia belyst två centrala teman som beskriver den politiska och ekonomiska situationen; utplundringen av Colombias naturresurser och konsekvenserna av den nyliberala modellen. I världen är det bara Haiti och Kongo som är mer ojämlika än Colombia.
– Det går inte att kedja fast denna process till en politik som bara fokuserar på hur några kapitalister ska garanteras upprörande vinster samtidigt som de inte bryr sig det minsta för fattigdomens offer som utgör 70% av befolkningen, underströk Marquez.
Ivan Marquez, medlem av den högsta ledningen för FARC-EP; El Secretariado.

Kongressledamot för gerillan
Gerillaledaren valdes till kongressledamot under fredsprocessen 1984-1989. Men han fick order att dra sig tillbaka till bergen när det “smutsiga kriget” eskalerade 1986-1987 mot den då nybildade vänsteralliansen Union Patriotica, UP. Totalt mördades närmare 5.000 av UP:s bästa kader.
Men Humberto de la Calle avfärdade Marquez med att dessa frågor inte hör hemma i förhandlingarna. Varken den militära doktrinen, utländska multisars operationer i landet eller andra för Colombia strategiska frågor ska diskuteras, menade La Calle.
Delegationerna lämnade Oslo redan dagen efter invigningen och reste till Havanna där de reella förhandlingarna ska pågå. Nästa diskussion äger rum den 15 november och ska behandla jordfrågan. Ivan Marquez kommer säkert komma tillbaka och kritisera det faktum att av Colombias 114 miljoner hektar har 38 miljoner avdelats för oljeutvinning och elva miljoner till gruvbrytning. En minimal procent av vinsterna stannar kvar i Colombia medan resten förs ut av de transnationella bolagen.
Dick Emanuelsson

fredag 24 augusti 2012

Colombianätverkets projekt om internflyktingars kamp att få återvända till sin mark


Colombianätverket (CN) har under hösten 2011 beviljats medel från Forum Syd för att under 2012 bedriva ett informationsprojekt om internflyktingarnas kamp för att få återvända till sina hem. Med projektet vill Colombianätverket stödja colombianska grupper och organisationer från civilsamhället som arbetar med frågor som rör internflyktingar genom att öppna informationskanaler och öka rapporteringen om Colombia. Colombia har flest internflyktingar i världen vid sidan av Sudan och vi anser att detta inte har uppmärksammats i tillräckligt hög grad.

Under våren bjöd Colombianätverket in till några aktiviteter med tema ”Exploatering av naturresurser, konflikt och internflyktingar i Colombia”. Mellan 2002 och 2010 tilldelade den colombianska regeringen 7 500 tillstånd för exploatering av landets värdefulla naturresurser till colombianska och utländska gruvbolag. Gruvdrift är en av de mest expansiva sektorerna i den colombianska ekonomin. Ett allvarligt hinder för gruvdriften är att en stor andel av mineral- och metallfyndigheterna finns på territorium som ursprungsfolk och afrocolombianska organisationer bebor och har kollektiva rättigheter till.

Se dokumentären och ta reda på konsekvenserna som gruvdriftssektorn bidrar till i det colombianska samhället >> Exploatering av naturresurser, konflikt och internflyktingar i Colombia
Detta händer i höst!
I Colombia finns 56 samhällen, exempelvis Jiguamiandó och Curbaradó, där internflyktingar har återvänt till sin mark. Samhällena kallas för ”Fredsbyar” eller ”humanitära områden” inom vilka folk är organiserade och gör fredligt motstånd mot våldet från de beväpnade aktörernas sida. De kämpar för rätten att leva på sin mark och rätten till upprättelse och rättvisa.
Colombianätverket kommer under september månad få besök av Raul Palacios. Han är en av afrocolombianernas rådsrepresentanter i området Lower Atrato i Colombia. Raul Palacios besöker Colombianätverket som representant för Caracolí och Curbaradós humanitära område där ca 3000 personer tvingades att lämna sin egendom mellan 1996 och 1997. Han kommer under sitt besök att berätta om afrocolombianers och mestisers kamp för att återvända hem och deras arbete med att återuppbygga den sociala strukturen mitt i våldets och konfliktens Colombia.
Nedan får du information om aktiviteter och tider som vi planerar under Raúl Palacios vistelse i Sverige:
Tisdagen den 18 september bjuder Colombianätverket och Forum Syd på samtal om ”Fredsamhällen och humanitära områden: Erfarenheter i civilt motstånd och kamp för sina rättigheter”
Kl. 9 – 12 Forum Syd, Tanzaniasalen, Katarinavägen 20, Stockholm
I samtalet kommer även andra Stockholmsbaserade organisationer som arbetar med Colombiafrågor delta. Anmäl dig till Claudia på följande adress om du är intresserad av att vara med: claudiapolo@colombianatverket.se
Onsdagen den 19 september får personer i Uppsala möjlighet att möta Raul Palacios då han kommer att delta i Latinamerikagruppernas lokalgruppstemakväll om Colombia. 
Kafe Mumrik 18:00
Lördagen den 22 september bjuder Colombianätverket på filmvisning och samtal. Dokumentärfilmen som kommer att visas är ”Existiendo en la memoria” av dencolombianska regissören Monica Barrera. Efter filmvisningen följer samtal med Raul Palacios.
13:00 – 15:00ABF Sveavägen 41 Hedénsalen 4 tr. 
Lördagen den 29 september får personer i Västerås möjlighet att träffa Raul Palacios. Colombianätverket kommer att återkomma med tid och plats.
Colombianätverket söker volontärer som kan översätta och tolka från spanska till svenska. 
Hör av dig via mail till info@colombianatverket.se ange ”Projekt”.
Vi behöver din hjälp! 
Vi återkommer snart med närmare information om eventen och eventuellt fler tips!