fredag 24 augusti 2012

Colombianätverkets projekt om internflyktingars kamp att få återvända till sin mark


Colombianätverket (CN) har under hösten 2011 beviljats medel från Forum Syd för att under 2012 bedriva ett informationsprojekt om internflyktingarnas kamp för att få återvända till sina hem. Med projektet vill Colombianätverket stödja colombianska grupper och organisationer från civilsamhället som arbetar med frågor som rör internflyktingar genom att öppna informationskanaler och öka rapporteringen om Colombia. Colombia har flest internflyktingar i världen vid sidan av Sudan och vi anser att detta inte har uppmärksammats i tillräckligt hög grad.

Under våren bjöd Colombianätverket in till några aktiviteter med tema ”Exploatering av naturresurser, konflikt och internflyktingar i Colombia”. Mellan 2002 och 2010 tilldelade den colombianska regeringen 7 500 tillstånd för exploatering av landets värdefulla naturresurser till colombianska och utländska gruvbolag. Gruvdrift är en av de mest expansiva sektorerna i den colombianska ekonomin. Ett allvarligt hinder för gruvdriften är att en stor andel av mineral- och metallfyndigheterna finns på territorium som ursprungsfolk och afrocolombianska organisationer bebor och har kollektiva rättigheter till.

Se dokumentären och ta reda på konsekvenserna som gruvdriftssektorn bidrar till i det colombianska samhället >> Exploatering av naturresurser, konflikt och internflyktingar i Colombia
Detta händer i höst!
I Colombia finns 56 samhällen, exempelvis Jiguamiandó och Curbaradó, där internflyktingar har återvänt till sin mark. Samhällena kallas för ”Fredsbyar” eller ”humanitära områden” inom vilka folk är organiserade och gör fredligt motstånd mot våldet från de beväpnade aktörernas sida. De kämpar för rätten att leva på sin mark och rätten till upprättelse och rättvisa.
Colombianätverket kommer under september månad få besök av Raul Palacios. Han är en av afrocolombianernas rådsrepresentanter i området Lower Atrato i Colombia. Raul Palacios besöker Colombianätverket som representant för Caracolí och Curbaradós humanitära område där ca 3000 personer tvingades att lämna sin egendom mellan 1996 och 1997. Han kommer under sitt besök att berätta om afrocolombianers och mestisers kamp för att återvända hem och deras arbete med att återuppbygga den sociala strukturen mitt i våldets och konfliktens Colombia.
Nedan får du information om aktiviteter och tider som vi planerar under Raúl Palacios vistelse i Sverige:
Tisdagen den 18 september bjuder Colombianätverket och Forum Syd på samtal om ”Fredsamhällen och humanitära områden: Erfarenheter i civilt motstånd och kamp för sina rättigheter”
Kl. 9 – 12 Forum Syd, Tanzaniasalen, Katarinavägen 20, Stockholm
I samtalet kommer även andra Stockholmsbaserade organisationer som arbetar med Colombiafrågor delta. Anmäl dig till Claudia på följande adress om du är intresserad av att vara med: claudiapolo@colombianatverket.se
Onsdagen den 19 september får personer i Uppsala möjlighet att möta Raul Palacios då han kommer att delta i Latinamerikagruppernas lokalgruppstemakväll om Colombia. 
Kafe Mumrik 18:00
Lördagen den 22 september bjuder Colombianätverket på filmvisning och samtal. Dokumentärfilmen som kommer att visas är ”Existiendo en la memoria” av dencolombianska regissören Monica Barrera. Efter filmvisningen följer samtal med Raul Palacios.
13:00 – 15:00ABF Sveavägen 41 Hedénsalen 4 tr. 
Lördagen den 29 september får personer i Västerås möjlighet att träffa Raul Palacios. Colombianätverket kommer att återkomma med tid och plats.
Colombianätverket söker volontärer som kan översätta och tolka från spanska till svenska. 
Hör av dig via mail till info@colombianatverket.se ange ”Projekt”.
Vi behöver din hjälp! 
Vi återkommer snart med närmare information om eventen och eventuellt fler tips!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.